Status : Kelas 1A
NISN: 123456
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Banda Aceh, 10 Mei 2013
Agama: Islam
Mulai Masuk: 2019
Alamat : Lamlagang